Mantelzorg advies voor werkgevers

Er zijn in Nederland 2,6 miljoen volwassen mantelzorgers, ruim 80% heeft betaald werk.

Wist u dat binnen een gemiddeld bedrijf 1 op 6 werknemers naast hun baan mantelzorg verleent? Dat betekent dat in principe elke werkgever in zijn organisatie te maken heeft met mantelzorgers. Ook uw organisatie.

Mantelzorg combineren met werk, het is één van de grootste uitdagingen waar mantelzorgers voor staan. Gemiddeld verlenen mantelzorgers met een betaalde baan meer dan 15 uur per week mantelzorg. De helft daarvan voelt zich zwaar belast en ervaart geen goede balans in hun leven. Dit spanningsveld kan leiden tot grijs verzuim (feitelijk wel aanwezig maar niet productief) en in het meest sombere geval tot (definitieve) uitval van de werknemer.

Herkenbaar?

 Uw werknemer:

  • neemt onregelmatig vaak verlof op of meldt zich geregeld ziek
  • voert geregeld privégesprekken of moet tijdens werktijd even weg
  • overwerken is vaak lastig
  • neemt buiten werktijd sporadisch aan activiteiten deel


Misschien heeft uw medewerkster, die elke dag net iets te laat binnen komt en klokslag 17 uur weer vertrekt, er, voordat ze op het werk komt, al een paar uur zorgtaken opzitten. Heeft ze haar hulpbehoevende man ’s-ochtends vroeg uit bed geholpen en gedoucht. En moet ze na werktijd ook nog even bij haar bejaarde ouders langs om ze te helpen met hun huishouding en emotionele ondersteuning te bieden. 
Hoogstwaarschijnlijk moet ze tijdens werktijd ook geregeld zorgzaken voor het thuisfront regelen. En u maar denken dat ze de kantjes er van af loopt. Het is niet altijd wat het lijkt.

Uw werknemer is loyaal maar kan het zorg-vragende familielid niet in de kou laten staan. Kenmerkend voor mantelzorgers is dat ze zichzelf wegcijferen totdat er sprake is van overbelasting en daardoor ziekteverzuim.

Meer informatie of afspraak maken? Bel: 06-24118050 of neem contact met ons op

Neem contact op